Contact us

พกอาวุธปืนอย่างไร......ไม่ให้ตำรวจจับ ?


พกอาวุธปืนอย่างไร......ไม่ให้ตำรวจจับ ?
                พกปืนมาด้วยหรือ   พกปืนมาด้วยหรือนี่        แหม๋......มาแค่เนี๊ยะ พกปืนมาด้วย  *_*
คอลัมน์นี้ผู้เขียนไม่ได้จะเป็นการชี้โพรงให้กระรอก หรือผู้ที่คิดจะกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่เป็นการแนะนำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั่วไปทราบเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้การมีไว้ครอบครองและพกอาวุธปืนนั้นจะต้องได้รับอนุญาตหรือมีใบอนุญาตด้วยน่ะครับ
กฎหมายอาญา มาตรา 371  ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในที่ชุมนุมชนที่จัดให้มีขึ้นเพื่อมนัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใดต้องระวางโทษ...
              ตามบทบัญญัติ มาตรา 8 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลง วันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3 กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่กรณีต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือไปในที่ชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อ นมัสการ การรื่นเริง การมหรสพหรือการอื่นใด./
              
            ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายยังคงเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์นำอาวุธปืนที่ตนมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพานำติดตัวไปเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้กระทำได้ ตามแนวคำชี้ขาดไม่ฟ้องของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะสถานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงาน ซึ่งถือว่าโดยสภาพเป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ มีแนวทางพอสรุปได้ดังนี้คือ
              
               1. ถ้าได้นำอาวุธปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในช่องเก็บของท้ายรถ ซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีทันใด
               2. เอาอาวุธปืนใส่กระเป๋าใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีทันใด
               3. ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด จำนวนเป็นหมื่นๆ นำติดตัวมาแล้วมีอาวุธปืนได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วใส่ไว้ในช่องที่เก็บของหนห้ารถยนต์เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์
               4. ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด นำอาวุธปืนติดตัวมาด้วย โดยแยกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนออกจากกัน ใส่กระเป๋าเอกสารไว้ที่พนักเบาะหลังรถยนต์
               5. ห่ออาวุธปืน และแหนบบรรจุกระสุน (แม็กกาซีน) แยกออกคนละห่อเก็บไว้ในกระโปรงท้ายรถยนต์ซึ่งใส่กุญแจ
               
               ผู้เขียนขอแนะนำว่าหากไม่ใช่กรณีจำเป็นที่สุดของที่สุด ถึงแม้ว่าโทษปรับจะไม่สูงมากแต่หากศาลสั่งยึดอาวุธปืนไป หรืออาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต แล้วก็จะมานั่งคิดในใจว่า ไม่น่าพกมาด้วยเลย  ”  ดังนั้นไม่ควรจะพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะจะดีกว่าน่ะคร๊าบบบบบบบบ (กว่าจะซื้อได้เก็บเงินตั้งนานแน่ะ) เก็บไว้ใต้หมอนที่บ้านแหละดีแล้วววววววว !!! ฮ่าๆๆๆๆ

        lawyer'P
 Credit; phraecop

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น